Sun. Apr 14th, 2024
0 0
Read Time:2 Minute, 45 Second

ใบ 50 ทวิ หรือ ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ)เป็นหนังสือรับรองภาษีรูปแบบหนึ่งแต่เป็นภาษีที่หัก ณ ที่จ่าย ซึ่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นภาษีที่ผู้ชำระเงินต้องหักออกไปจากเงินค่าจ้าง แล้วจ่ายส่วนต่างให้กับผู้รับเงิน เงินได้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เช่น เงินเดือน เงินรางวัล เงินปันผล หรือเงินได้อื่นๆ ออกให้โดยนายจ้างหรือบริษัทของผู้เสียภาษี

เปิดขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์บุคคลธรรมดา 2566 แบบ ภ.ง.ด. 90 / 91

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ดูตรงไหน รู้ไว้ก่อนยื่นภาษี

รวมทุกเรื่องต้องรู้ มาตรการ “Easy E-Receipt” วันสุดท้าย!

การจัดทำ 50 ทวิ จะถูกจัดทำออกมา 2 ฉบับ ประกอบด้วย

ฉบับที่ 1 มีข้อความกำกับว่า สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายใช้แนบพร้อมกับการแสดงรายการ ฉบับที่ 2 ใช้สำหรับให้ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐาน

โดยปกติเอกสาร 50 ทวิ จะได้รับในแต่ละกรณี คือ

  • กรณีจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่านายหน้าหรือค่าบำเหน็จ เอกสาร 50 ทวิ จะถูกออกให้ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ของปี ถัดจากปีที่มีการหัก ณ ที่จ่าย แต่ถ้าผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ออกจากงานระหว่างปีทำงาน ทางบริษัทซึ่งเป็นนายจ้างจะดำเนินการออกใบ 50 ทวิ ให้ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกจากงาน
  • กรณีรับเงินในฐานะฟรีแลนซ์ ผู้ว่าจ้างจะดำเนินการออกใบ 50 ทวิ ให้ทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายโดนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  • ออกให้ทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(2), (3), (4) หรือการจ่ายดอกเบี้ย, โบนัสแก่ผู้ถือหุ้น, ผลประโยชน์จากการกู้ยืม, ผลประโยชน์จากการโอนหุ้น, การเช่าทรัพย์สิน, ค่าจ้างนักแสดง, ค่าวิชาชีพอิสระ เป็นต้น
  • ออกให้ทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส หรือกรณีที่มีการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก, จ่ายเงินปันผล เงินส่วนแบ่งของกำไร, จ่ายค่าเช่าทรัพย์สิน (ไม่รวมถึงอาคาร), จ่ายเงินได้จากวิชาชีพอิสระ เช่น วิศวกรรม การบัญชี กฎหมาย การประกอบโรคศิลป์ เป็นต้น, จ่ายค่าโฆษณา รวมไปถึงการจ่ายรางวัลประกวดแข่งขัน หรือชิงโชค
  • การหักภาษี ณ ที่จ่าย ก็เพื่อลดภาระการชำระภาษีประจำปี และลดการหลีกเลี่ยงภาษี โดยมีหลักฐานการหักภาษีเป็นลายลักษณ์อักษร

สรุปคือใบ 50 ทวิ จะเป็นหลักฐานสำคัญที่รวบรวมรายได้ทั้งปีของเราไว้ทั้งหมดและเป็นรายได้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เรียบร้อยแล้ว และสามารถนำข้อมูลรายได้นั้นไปแจ้งเป็นข้อมูลและหลักฐานเพื่อยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในแต่ละปีภาษีได้

กทพ.ลงโทษพนักงานสาว โพสต์ดูถูกรถขึ้นทางด่วนฟรีช่วงปีใหม่ คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ปฏิทินวันพระ 2567 เช็กวันสำคัญทางศาสนา-วันมาฆบูชา ตรงกับวันที่เท่าไร

เช็กวันมงคล ฤกษ์ดี วันดี-วันกาลกิณี "เดือน มีนาคม"

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

By admin